2014. november 29., szombat

Történelmi úri hímzések régen és ma - Schneider Imréné elmlékére

Ingváll vagy fátyol? - textiltöredék a Tiszanána-ónánai ásatásról


Ingváll-töredék, Tiszanána-Ónána, 66. sír
Miközben a magyarországi ingekről szóló irodalmat kutattam, Parádi Nándor érdekes textil-töredékekről szóló cikkét dobta ki a keresőprogram. A középkori Tiszanána maradványainak feltárásakor egy olyan női sírra (66. sír) bukkantak, amelyben a koponyáról hosszúkás, keskeny, a fej díszítésére szolgáló szalag, a csontváz vállcsont alatti részétől a medencecsont felső széléig egy szélesebb és egy keskenyebb sávos ezüstszálból készült paszományszalag feküdt, amelyek közül a szélesebbiket - a koponya körül találthoz hasonlóan - islógok díszítették.
A szalag töredékes, mert anyaga mindkét végén szétfoszlott. A két foszlott vége közelében a szalag derékszögben kétszer is megtörik. A szélesebbik szalag derékszögű törésénél és a belső szélén másutt is szövött anyag, valószínűleg vászon maradványa látszik.


Ingváll-töredék, Tiszanána-Ónána, 66. sír
Sajnos a cikk nem közöl sírrajzot, jó lett volna látni, hogy a szalagok milyen helyzetben feküdtek eredetileg.
Abból kiindulva, hogy a középkori viselettörténeti kutatás szerint az asszonyok és lányok egymás fölött alsó és felső inget (más néven ingvállat) viseltek, amelyet arany- vagy ezüstszálas hímzéssel vagy szegéllyel díszítettek, a cikk írója azt feltételezi, hogy a maradványok a felső ing, az ingváll alját szegélyezték.
Laikusként véletlenül sem szeretném felülbírálni Parádi Nándor véleményét, csak szöget ütött a fejembe az a tény, hogy ha valóban ingvállról beszélünk, akkor miért csak az ing alsó részét díszítették, amikor az viselés közben nem is látszódik, és a látható részeket (ujjak széle, nyakkivágás) miért nem? Ráadásul a koponya körül találtak egy több, mint 2 méter hosszúságú paszományszalagot, amelyre a gyulafehérvári, miskolc-avasi , boldvai és nagylózsi sírleletek alapján vendéghajfonatos fejdíszre következtet a szerző. Az ezüstszálas paszományszalag a vendéghajat körbetekerte, a két végét pedig kapoccsal fogták egybe. Ebből, valamint abból kiindulva, hogy a vállcsont alatti részétől a medencecsont felső széléig feküdt a vastagabb szalag, nekem valószínűbbnek tűnik az, hogy ez egy fátyol vagy kendő díszítése lehetett, melyet a vendéghajfonatos fejdíszekhez is viseltek. Kedves Rejtőzködő Olvasóim, Nektek mi a véleményetek?

Irodalom:
Parádi Nándor: A Tiszanána-ónánai ásatás. In: Folia archeologica 44. 175-176. o
Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században, I. kötet, Helikon, Gyula, 1986
Dobrossy István (szerk.): A miskolci Avas. Miskolc, 1993

2014. november 10., hétfő

Olvasnivaló: Nádasdy Tamás nádor családi levelezése

Forrás
Nádasdy Tamás (1498-1562) magyar nagybirtokos főúr, Horvátország és Szlavónia bánja, Vas vármegye főispánja, a Magyar Királyság  országbírója, és katonai főparancsnoka, Magyar Királyság nádora, Kanizsay Orsolya férje, Nádasdy Ferenc báró, a „fekete bég” apja volt. Korának egyik legműveltebb politikusa, diplomatája, a török elleni háborúk sikeres hadvezére. Komoly szerepet vállalt a magyar kultúra fejlesztésében, iskolát, nyomdát alapított, pártfogolta Tinódi Lantos Sebestyént. Kiterjedt levelezést folytatott nem csak politikus társaival, hanem családtagjaival is. Feleségét feltehetőleg saját maga tanította meg írni, mellyel lehetővé tette, hogy bizalmasabb hangú leveleket váltsanak. Kedves hangú, olykor kedélyesen civódó leveleik szórakoztató és tanulságos olvasmány nem csak a korszak történészei, de hagyományőrzői részére is.I544. május 11.

"Szerelmes Orsikám ez mai napon írtam neked innét ezenbe juta nekedis leveled kibol nagy örömöm lén hogy értem az te egészségedet.
Az hol az haragrúl írsz ne adja Isten hogy én te reád haragudjam mert mihelt az lenne ottan tud nám hogy mindketten megbolondultunk kitül ótalmazzon az úr Isten En is mind urammal egyetembe egészségbe vagyok.
Akarom hogy Zsuzsanna asszony ott talált kel talán jobban végezhetek ott vele hogynem mint otthon talált volna.
Mindaz által gyakran írj ha azt akarod hogy meg ne bolonduljunk ha sokáig ott lész több pozsárt küldök Ludfiakat is küldtem volt Isten tartson békével.

Az te Nádazsdyd etc

Ez levél adassék az én szerelmes Orsikámnak"


Forrás:
Nádasdy Tamás nádor családi levelezése, szerkesztők: Dr. Károlyi Arpad és Dr. Szalay József, Budapest, 1882

 Forrás

 Forrás

 Forrás
                                                                          
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...